កម្មវិធី Christmas ឆ្នាំ ២០១៧

គណៈគ្រប់គ្រងរបស់សាលា, បុគ្គលិក និង សិស្សានុសិស្ស បានប្រារព្វពិធីបុណ្យណូអែល ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧។ សាលាតែងតែប្រារព្វពិធីបុណ្យនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ និងបានធ្វើកម្មវិធីសម្ដែងដែលគួរអោយចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើននិងល្បែងកំសាន្តផ្សេងៗផងដែរ ដែលរួមមានដូចជា កម្មវិធីបង្ហាញតៃខ្វាន់ដូ, ការប្រកួតចំរៀងនិងរាំ ការចាប់រង្វាន់ ការសម្ដែងរបស់កុមារតូចៗ ជាដើម។ តាមដានជាមួយពួកយើង ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានច្រើនបន្ថែមនិងតាមដានរាល់បច្ចុប្បន្នភាពលើការបង្ហោះព័ត៌មានដ៏សកម្មរបស់ពួកយើង!